Podrška
Podrška
Imate pitanja?

Mi smo tu za Vas!

Kontakt za klijente +385 1 6397 640

Nazovite nas s mobitela
na broj *ERGO
utipkajte oznaku zvjezdice
i brojeve 3746

ERGO Asistencija
0800 4225

Radno vrijeme:
Pon - čet 8:30 - 17 sati
Pet 8:30 - 16 sati


Povratak

Informacije za podnošenje pritužbi

Imali ste nekakav problem vezano uz nas? Žao nam je zbog toga!

Ono što je nama bitno - ste vi. I da ste zadovoljni našom uslugom. To je razlog zašto stavljamo veliki naglasak na kvalitetu naše usluge. Ipak, ponekad se stvari ne odvijaju prema planu.

Javite nam se, jer tek tada možemo reagirati i potruditi se ispraviti grešku. Držite nas za riječ.

Objasnite nam što nije bilo u redu, zašto ste ljuti ili u čemu je bio naš propust. Dat ćemo sve od sebe da biste vi bili ponovo 100% zadovoljni kvalitetom naše usluge.

Osigurati znači razumjeti. To je naše obećanje vama.

Ovdje možete pronaći sve informacije vezano uz podnošenje pritužbi

ERGO životno osiguranje d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) u nastavku navodi informacije  o načinu i roku podnošenja pritužbi, obveznom sadržaju pritužbe i roku dostavljanja odgovora na pritužbu.

Zainteresirane osobe - potrošači, odnosno svaka fizička osoba i pravna osoba koja ima prava i obveze po ugovoru o osiguranju (primjerice: ugovaratelj osiguranja, osiguranik ili korisnik iz ugovora o osiguranju) imaju pravo Društvu podnijeti pritužbu u odnosu na pružanje usluga osiguranja odnosno u odnosu na izvršenje obveza iz ugovora o osiguranju

Pritužba može biti podnesena zbog:

a) postupanja Društva odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju,

b) odluke Društva u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju,

c) postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Pritužba treba sadržavati:

a) ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,

b) razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,

c) dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,

d) datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,

e) punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Pritužbe se mogu podnositi  ERGO životnom osiguranju d.d.: 

a)     usmenom izjavom na zapisnik u sjedištu ERGO životnog osiguranja d.d.: 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80

b)    u pisanom obliku:

-       putem pošte na adresu sjedišta ERGO životnog osiguranja d.d., 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80; ili

-       putem telefaksa na broj: 1 6397 688; ili

-       putem elektroničke pošte na adresu: prituzbe-prigovori-ezo@ergo-osiguranje.hr

Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja Društva je 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

Društvo će u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe. Iznimno, kada se odgovor ne može dati u navedenom roku, Društvo će obavijestiti podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će istraga Društva vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu.

Moja ocjena

0 0