Podrška
Podrška
Imate pitanja?

Mi smo tu za Vas!

Kontakt za klijente +385 1 6397 640

Nazovite nas s mobitela
na broj *ERGO
utipkajte oznaku zvjezdice
i brojeve 3746

ERGO Asistencija
0800 4225

Radno vrijeme:
Pon - čet 8:30 - 17 sati
Pet 8:30 - 16 sati


Osiguranje života s ulaganjem u investicijske fondove

Vaša dobitna kombinacija
- životno osiguranje i ulaganje.

 

Symbol Sicherheitsschloss

Sigurnost uloga

- vaša sredstva rastu, a vaš život osiguran

Fleksibilnost

- možete birati različite strategije ulaganja

Neoporezivi prinos

- jedini proizvod s mogućnošću ostvarenja neoporezivog prinosa na ulaganje

Svi detalji o životnom osiguranju s ulaganjem u investicijske fondove - ERGO Investicija

Ova polica osiguranja kombinacija je sigurnosti koju nudi osiguranje života i potencijala ulaganja na tržištu kapitala.

Proizvod kreiran je po mjeri klijenata koji žele ostvariti rast vrijednosti ulaganja na srednjoročno ili dugoročno razdoblje i spremni su prihvatiti rizike tržišta kapitala, ali istodobno žele znati da će njihov uložen novac biti zaštićen u slučaju nepredviđenih životnih situacija.

Osnovne informacije o proizvodu

PojamOpis
Iznos minimalne premije€ 5.000
ValutaPremija se ugovora u eurima, a obračunava u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
FondoviMoguće je ulagati u jedan od ponuđenih UCITS fondova pod upravljanjem Intercapital Invest d.d.:
Addiko Conservative (obveznički)
Addiko Balanced (mješoviti)
Addiko Growth (dionički fond)
Promjena fondaTijekom trajanja osiguranja osiguranik može promijeniti ulagačku strategiju i vrijednost imovine police prebaciti u drugi fond jednom godišnje, i to bez dodatnog troška.
Pristupna dobUgovaratelj osiguranja je fizička osoba u dobi od najmanje 18 godina. Osiguranik: osoba od navršenih 14 do 65 godina.
Trajanje osiguranjaOsiguranje prestaje:
• u kalendarskoj godini u kojoj osiguranik navršava 75 godina
• kada nastupi smrt osiguranika
• kada osiguranik svojom voljom istupi iz osiguranja (otkupom osiguranja, najranije nakon proteka prve osigurateljne godine).
Početak osiguranjaPočetak osiguranja u pravilu jest prvi dan u tekućem mjesecu podnošenja pisane ponude i plaćanja prve premije, uz uvjet da je oboje učinjeno do 22. u mjesecu. Za ugovore za koje je pisana ponuda podnesena i premija plaćena nakon 22. u mjesecu, početak osiguranja jest prvi dan idućeg mjeseca.
IsplateU slučaju doživljenja (istek osiguranja) isplaćuje se tržišna vrijednost jedinica u fondu na dan prodaje. U slučaju smrti isplaćuje se povoljnija opcija između:
• vrijednosti jedinica fonda uvećane za 5 % premije osiguranja (na dan prodaje) ili
• iznosa premije osiguranja uvećane za 10 %.
Otkup osiguranjaMoguć je već nakon prve osigurateljne godine, a isplaćuje se tržišna vrijednost jedinica u fondu umanjena za naknadu za otkup osiguranja. Naknade za otkup osiguranja izražene u postotku vrijednosti police na dan prodaje/otkupa:
• 5 % vrijednosti imovine police na dan prodaje, ali najmanje € 25 po isteku prve osigurateljne godine
• 4 % vrijednosti imovine police na dan prodaje, ali najmanje € 25 po isteku druge osigurateljne godine
• 3 % vrijednosti imovine police na dan prodaje, ali najmanje € 25 po isteku treće osigurateljne godine
• 2 % vrijednosti imovine police na dan prodaje, ali najmanje € 25 po isteku četvrte osigurateljne godine
• 1 % vrijednosti imovine police na dan prodaje, ali najmanje € 25 po isteku pete osigurateljne godine
- od šeste godine osiguranja nadalje naknada za otkup osiguranja iznosi € 25. Navedeno vrijedi i za djelomični otkup. Najmanji iznos djelomičnog otkupa iznosi € 3.000, a djelomični otkup police je moguće napraviti samo ako je preostala vreijednost police nakon umanjenja vrijednosti zbog otkupa veća ili jednaka iznosu od € 5.000.
Troškovi i naknadeJednokratni ulazni trošak sklapanja ugovora:
• € 0,50 - tekući trošak Osiguratelja, naplaćuje se samo tijekom prvih 5 godina
• 0,025 % - trošak administriranja
- premija osiguranja za slučaj smrti - utvrđena Cjenikom Osiguratelja i ovisi o visini ugovorenog iznosa za slučaj smrti i vrijednosti fonda, trajanju osiguranja, dobi, zanimanju, bavljenju sportskim aktivnostima i zdravstvenom stanju osiguranika.

Najbolje od fondova i osiguranja

Sigurnost uloga


ERGO Investicija
 je proizvod osiguranja života u okviru kojeg će ERGO u slučaju smrti osiguranika isplatiti korisniku osiguranja povoljniju opciju između:

• vrijednosti fonda police (na dan prodaje udjela) uvećane za 5 % premije osiguranja ili
• iznosa premije osiguranja uvećane za 10 %,

odnosno svota za isplatu iznosit će minimalno 110 % od ukupne početno uplaćene premije.

Korisnik osiguranja može biti bilo koja osoba koju ugovaratelj osiguranja može odrediti ugovorom o osiguranju, nekim kasnijim pravnim poslom ili oporukom. U tom slučaju osigurani iznos pripada korisniku osiguranja i ne ulazi u ostavštinu osiguranika.

Fleksibilnost


Možete odabrati jedan od triju investicijskih fondova koji su pod upravljanjem Intercapital Investa d.d. i koje karakterizira različita strategija ulaganja:

• konzervativna (premija se ulaže u Addiko Conservative)
• uravnotežena (premija se ulaže u Addiko Balanced)
• dinamična (premija se ulaže u Addiko Growth).

Osim navedenih opcija, ERGO Investicija omogućuje zamjenu ulagačke strategije kod koje se cjelokupna premija uložena u jedan fond jednom godišnje može prebaciti u drugi, bez dodatnog troška za klijenta. ERGO Investicija pruža mogućnost potpunog ili djelomičnog otkupa vrijednosti police nakon isteka prve godine osiguranja.

Neoporezivi prinos na ulaganje


Kako se prinos po osnovi kamata na štednju već otprije oporezuje, ERGO Investicija ostaje jedini proizvod s mogućnošću ostvarenja neoporezivog prinosa na ulaganje. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak, od 1. siječnja 2016. g. oporezuje se i dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, što se odnosi i na zaradu od izravnog ulaganja u investicijske fondove. 


S ERGO Investicijom imate dobar špil karata u rukama

Investicijski fondovi

Addiko Growth
- fond izložen dioničkom tržištu, a karakteriziraju ga očekivani visoki prinosi, ali i fond koji nosi veći rizik za ulagača. Namijenjen je ulagačima koji imaju dulji vremenski horizont ulaganja (5 godina i više) i spremni su prihvatiti veći rizik povezan s ulaganjem u dionička tržišta te u skladu s tim očekuju i veće prinose.
Addiko Balanced
- uravnoteženi fond koji podjednako ulaže u dionice i obveznice i karakteriziraju ga viši prinos i umjereni rizik ulaganja. Namijenjen je ulagačima koji imaju dugoročniji vremenski horizont ulaganja (3 godine i više) te su spremni prihvatiti umjereni rizik povezan s ulaganjima u dionička i obveznička tržišta, a u skladu s tim očekuju umjereno više prinose.
Addiko Conservative
- obveznički fond koji je izložen obvezničkom tržištu, tržištu trezorskih zapisa i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75 %. Namijenjen je ulagačima koji imaju srednjoročni vremenski horizont ulaganja (2 godine i više) i žele manji rizik povezan s ulaganjima u pretežito obveznička tržišta te u skladu s tim očekuju odgovarajuće prinose.
Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori proglasilo je HI-conservative najboljim obvezničkim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom za 2013. i 2014. godinu.Detalje o samom fondu, Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje (KIID) možete pronaći na službenim stranicama Intercapital Invest-a www.addiko-invest.hr.

Obveza Osiguratelja: ERGO životno osiguranje d.d. odgovorno je za broj investicijskih jedinica, ali ne i za njihovu tržišnu vrijednost (cijenu jedinice) jer se ona formira prema temeljnoj imovini koja ovisi o promjenama i razvoju tržišta kapitala. Tržišne promjene mogu rezultirati prinosom odnosno gubitkom kapitala. Rizik navedenih tržišnih kretanja snosi ugovaratelj osiguranja. Rezultati tržišnih kretanja cijena jedinica fondova iz prošlosti nisu jamstvo za buduće rezultate.


Ovdje možete preuzeti brošuru ERGO Investicija - osiguranje života s ulaganjem u investicijske fondove


Ovdje možete preuzeti Dokumente s ključnim informacijama

Povratak na pregled

Moja ocjena

0 0